Axel Smith

Axel Smith

Sjakkspiller i Kristiansund

«Sjakkets Mekka»

Oppdal

TreningOpprettet av Axel 2012-01-29 22:05
Treningen i helgen på Oppdal hadde fokus på hvordan man analyserer sine partier, hvordan man lager egne åpningsfiler og hvordan man vinner remispregede stillinger. Undervisningen bestod av følgende moment.

1) Chessbase. Opplegg på databaser, hvordan man ser på partier og andre praktiske ting.
2) Mistaksliste. Hvordan man analysere partier (uten analysemotor!), kommenterer dem og kategoriserer mistak. Finner man ut hva for feil man ofte gjør har man i prinsipp løst problemet. Vi så på fem partier som Kristian, Robin, Brede og Ellinor sendt inn.
3) Taktikktest. 12 oppgaver på 48 minutter. Spillerne var nødt til å løse oppgave 1 før de gikk videre til oppgave 2, og så videre. Samtidig skulle de selve avgjøre hvor mye tid som skulle brukes til hver enkelt oppgave. Det var både taktisk trening og trening med tidsforbruk. Det var umulig å løse alle oppgaver, så på en del var det en god idé å finne et rimelig godt trekk og bruke tiden på andre stillinger. Brede fikk flest poeng, 16, mens Kristian fikk 15.
4) Åpningsfil. Hvordan ser en bra åpningsfil ut? Fire regler - mest med fokus på at man skal bruke mye tekstkommentarer.
5) Analyseoppgave. Spillerne analyserte en stilling to og to, med mål å lage en åpningsfil med instruksjonene de fått.
6) Spilleøvelse. En liten turnering fra stillingen som var analysert. Robin hadde funnet de beste variantene sammen med Brede. Når det møtte hverandre i finalen var partiet jevnt, men Brede vandt til slutt.
7) Teoretiske sluttspill. Vi så på forskjellige teoretiske sluttspill. Sammen mener jeg at det er 106 man bør kunne på elitenivå.
8) Simultan. Simultan med de teoretiske sluttspillen og et par bonusstillinger. (Vi spilte også "Avbyttespansk bondesluttspill". De som tapt stillingen mot meg i Kristiansund er nå i godt selskap, men jeg tapte også et par partier.) Det var sammen syv stillinger med betenkningstiden 5 minutter + 10 sekunder per trekk. Fokus var også på å ta ansvar for sine trekk - litt som i Silas skarpe sluttspill. Ellinor tok flest poeng.
9) Remispregede stillinger. Fire regler til hvordan man vinner stillinger som ser ut å være kliss remis. Nils parti mot Harestad i Elitserien var et av 12 eksempel. Fordelaktige bytte hver en av de beste måtene, sammen med det litt mer mystiske trianguleringene.
10) Spilleøvelse. Spillerne fikk velge mellom fire remispregede stillinger å siden prøve å vinne dem mot hverandre. Remis gav null poeng i den her turneringen! Gratulerer til Kristian som vandt turneringen!
11) Praktiske tips. En summering av hva man skal tenke på som seriøs turneringsspiller.


Ellinor mot Kristian i turneringen hvor remis gav null poeng.

Det ble også god mat, en liten tur og en del lyn på kveldene. Vi hadde en kjempeartig helg som jeg håper gav inspirasjon til fremtide sjakktrening.